ב"מדיקל השרון " מתבצעות מגוון בדיקות רפואיות  על ידי רופאים מהבכירים בישראל , בזמינות גבוהה לזימון תור לפענוח , ומתן תשובות.

הבדיקות הרפואיות כוללות : 

ituran_refue